SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

ČSOB vylepšuje bankomaty pro nevidomé 

Od 1. listopadu 2019 budou postupně bankomaty Československé obchodní banky, a.s. nově vybaveny upravenou aplikací určenou pro klienty se zrakovým hendikepem. Nový software byl vyvinut po konzultacích a připomínkách ze strany nevidomých klientů. Výběr z bankomatu by měl být nyní jednodušší a bezpečnější, klienti se mohou obsloužit bez asistence.

Nezbytnou nutností pouze zůstává, aby měl klient s sebou sluchátka. Ihned po zasunutí sluchátek do zdířky v bankomatu se spustí hlasová navigace, není potřeba zmáčknout tlačítko. Následně, po vložení karty, zhasne displej, což zaručí nevidomým klientům větší bezpečnost vzhledem k nemožnosti sledování probíhajících příkazů neoprávněnými osobami.

Další vylepšení spočívá v tom, že klienti nově dostávají zvukovou odezvu po každém stisknutí klávesy. Prostřednictvím hlasového asistenta se dozví i o případných chybových hláškách a nestandardních situacích.

Přizpůsoben je výdej hotovosti, kdy jsou preferovány bankovky s nižší nominální hodnotou.

Podrobnější informace jsou v přiloženém manuálu.  

 

 

 

 

 

 

Textový dokument    manual_pro_nevidome.pdf  (183.1 kB)