SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Dobrovolná dopomoc lidem se zrakovým postižením 

Co je to dobrovolnictví?

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost konaná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu.Dobrovolník dává část svého času,energie a schopností ve prospěch činnosti,která je časově i obsahově vymezena.

 

Kdo může být dobrovolníkem?

Dobrovolníkem může být každý člověk starší  15-ti let bez ohledu na jeho vzdělání,záliby,zaměstnání nebo náboženství.

 

Co je cílem našeho programu?

Program Dobrovolná dopomoc lidem se zrakovým postižením vychází z poslání a cílů naší organizace,která klade důraz na pomoc nevidomým a slabozrakým občanům vést plnohodnotný,smysluplný a spokojený život a připravovat společnost na to,aby přijímala nevidomé občany zcela přirozeně jako svou integrální součást.

 

Co mohu jako dobrovolník dělat?

Náplň činnosti dobrovolníka závisí na jeho zájmech a možnostech.Je určena po dohodě s koordinátorem dobrovolníků na základě potřeb klienta (klientů) a samotného  dobrovolníka.Dobrovolník se může zapojit do stávajících skupinových nebo individuálních aktivit,ale může přinést i nový impuls,nápad.Příkladem skupinových činností mohou být  například tvořivé aktivity s klienty,podílení se na akcích pořádaných na pobočkách SONS ČR pro klienty (kulturní,sportovní akce) apod. Je zde i možnost zařadit se do programu a spolupracovat pouze s jedním klientem.Zde se náplň určuje čistě podle zájmů a potřeb klienta a dobrovolníka.Může se například jednat  o společnou návštěvu kulturních akcí (koncerty,výstavy) ,realizaci výletů (pěší turistika,dvojkolo),sportovní aktivity (plavání,posilovna),posezení v kavárně,luštění křížovky,společné čtení knihy či časopisu,doprovod na různá místa (úřady,obchody,lékař) atd.

 

Co mi může dobrovolnictví přinést?

Přínos dobrovolnictví je pro každého individuální.Díky dobrovolnické činnosti můžete získat nové přátele,zkušenosti,poznatky,praxi pro další vzdělávání a rozhodně dobrý pocit z pomoci ostatním.

Pokud vás program zaujal a rádi byste se stali naším dobrovolníkem nebo se jen dozvěděli více, neváhejte kontaktovat koordinátora dobrovolníků!
Tento program je akreditován u Ministerstva vnitra ČR.


Koordinátor dobrovolníků Plchová Petra, telefon: 778487416


Dobrovolná dopomoc lidem se zrakovým postižením - leták

Adobe PDF document    letak2016.pdf  (181.4 kB)