SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Hláska - listopad 2019 

Vážení přáteké,

máme předposlední měsíc tohoto roku a s ním další číslo opavského zpravodaje Hláska. Přejeme příjemné čtení.

Za OO Opava

Petra Plchová

Textový dokument    hlaska_11_2019.doc  (329 kB)