SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 01/2021 

Milí přátelé,

v lednové právní poradně pro vás máme následující informace:

  • informací o zvýšení důchodů a mimořádném příspěvku důchodci
  • zprávu o zvýšení minimální mzdy,
  • poslední část informace o velké novele zákoníku práce z roku 2020,
  • krátký povzdechn nad slibovaným zlepšením v proplácení bílých holí.

Inspirativní čtení a krásné zimní dny plné pohody a dobré nálady.

 

Za OO Opava

Lenka Martínková

 

Textový dokument    informace-a-odpovedi-na-dotazy-ze-socialne-pravni-poradny-sons-01.doc  (36.5 kB)