SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 07/2021 

Milí přátelé,

červencová právní poradna přináší tyto zajímavé informace:

  • Douška k nahlížení do katastru nemovitostí
  • Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku.

Přeji vám inspirativní čtení a krásné letní dny plné sluníčka dobré nálady.

 

Za OO Opava

Lenka Martínková

Textový dokument    informace-a-odpovedi-na-dotazy-ze-socialne-pravni-poradny-sons-07.doc  (34 kB)