SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 10/2020 

Milí přátelé,

v říjnové právní poradně pro vás otvíráme "REALITNÍ OKÉNKO" Judr. Václavy Baudišové.

Přeji vám inspirativní čtení a pohodové podzimní dny.

 

Za OO Opava

Lenka Martínková