SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Informace k volbám 2021 pro osoby se zdravotním postižením 

Vážení členové, milí přátelé a příznivci,

předkládáme vám dokument s informacemi k volbám 2021 pro osoby se zdravotním postižením, vytvořený Ministerstvem vnitra.

Níže vyjímáme text, týkající se přímo zrakově postižených, přesto doporučujeme si přečíst i celý přiložený dokument.

 

Výňatek z dokumentu:

Vzory hlasovacích lístků v elektronické podobě Na internetových stránkách Ministerstva vnitra jsou vyvěšeny vzory všech sad hlasovacích lístků pro volby do Poslanecké sněmovny uvedené ve formátu PDF, který je přístupný z hlediska hlasového odečítače.

Odkaz se Vzory hlasovacích lístků (2021) - Volby (mvcr.cz) https://www.mvcr.cz/volby/clanek/vzory-hlasovacich-listku-2021.aspx

QR kódy na informačních letácích

Každá sada hlasovacích lístků pro tyto volby obsahuje i informační leták pro voliče o způsobu hlasování. Na informačním letáku jsou uvedeny tři QR kódy, které odkazují na vzory hlasovacích lístků, videa v českém znakovém jazyce pro neslyšící a informace pro voliče o možnostech hlasování, pokud jsou v izolaci nebo karanténě kvůli onemocnění covid-19.

Konec citace.

 

Zprávu podává

Zdeněk Bajtl, vedoucí KDD a Naviga

 

Textový dokument    opatreni_k_volbam_2021_pro_ozp.pdf  (646.5 kB)