SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Informace pro pacienty s chronickým onemocněním či oslabenou imunitou 

Pacientská rada Ministerstva zdravotnictví České republiky k dnešnímu dni aktualizovala informace a doporučení pro chronicky nemocné pacienty.

Podrobnější informace naleznete zde: https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=64