SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Mimořádný Informátor č. 4 

Vážení členové, milí přátelé a příznivci,

přinášíme vám čtvrtý mimořádný Informátor, ve kterém opět naleznete mnoho nových zajímavostí o zraku.

 

Přeji vám inspirativní čtení a slunné májové dny.

 

Za Oblastní odbočku Opava

Lenka Martínková

Textový dokument    mimoradny-informator-4-2020.pdf  (563 kB)
Textový dokument    mimoradny-informator-4-2020.docx  (489.1 kB)
Textový dokument    mimoradny-informator-4-2020.txt  (11.2 kB)