SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Mimořádný Informátor č. 5 

Vážení členové, milí přátelé a příznivci,

s posledními májovými dny přichází pátý a poslední mimořádný Informátor. Věřím, že stejně tak jako v těch předcházejících, i v tomto naleznete spoustu nových a zajímavých informací.

 

Přeji vám inspirativní čtení a pohodové dny.

 

Za Oblastní odbočku Opava

Lenka Martínková

Textový dokument    mimoradny-informator-5.2020.pdf  (539.3 kB)
Textový dokument    mimoradny-informator-5.2020.docx  (415.3 kB)
Textový dokument    mimoradny-informator-5.2020.txt  (11.6 kB)