SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Moderní asistenční služba 

  • doručí rychlou pomoc při stisknutí SOS tlačítka

  • je dostupná po celé České republice

  • zajišťuje podporu zkušených asistentů 7 dní v týdnu, 24 hodin denně

  • nabízí pravidelnou komunikaci se seniorem (služba „Jak se máte?“)

  • umožňuje automatickou detekci nepohybu pro zachycení rizika pádů 

  • realizuje okamžitou pomoc při ohrožení bezpečí seniora

  • hlídá kvalitu připojení a stav baterie koncového zařízení

  • využívá GPS a Wifi monitoring polohy pro přesné zacílení pomoci

  • informuje rodinu o stavu seniora přes rodinný informační portál

 

Více informací získáte na bezplatné telefonní lince: 800 124 111 nebo zde: https://www.chytrapece.cz/