SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Odešel Phdr. Josef Cerha 

Vážení členové, milí přátelé a příznivci,

oznamujeme smutnou zprávu. V pondělí 9. listopadu odešel  PhDr. Josef Cerha (*1956), psycholog a tyfloped, který byl bezesporu jednou z nejvýznamnějších osobností nejen mezi zrakově postiženými, ale i v širší veřejnosti a neziskovém sektoru.

Byl zakladatelem a ředitelem Tyfloservisu, o.p.s. Tento projekt pojal komplexně. Vytvořil koncepci, organizaci i metodiku vedení nového druhu péče o později osleplé a zajistil k tomu i jiné prostředky. Zasloužil se v této oblasti o propracovaný systém, za což obdržel Výroční cenu ministerstva zdravotnictví.