SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Ohlédnutí za 22. ročníkem sbírky BÍLÁ PASTELKA 

Vážení a milí přátelé,

s potěšením Vám sděluji, že po sečtení finančních prostředků ve veřejné sbírce Bílá pastelka, byla kasička na Horním náměstí v Opavě, s částkou 19. 084 Kč, vyhodnocena jako nejúspěšnější v Moravskoslezském kraji.

Naše poděkování tak směřuje nejen ke všem organizátorům, spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří se na přípravě a realizaci sbírky podíleli. Patří především Vám všem, kteří jste i v této obzvlášť nelehké době do sbírky přispěli.

Děkujeme, velmi si Vaší přízně a sounáležitosti vážíme.

https://opavsky.denik.cz/ctenar-reporter/vyhlaseni-nejlepsich-dobrovolniku-z-bile-pastelky-probehlo-k-radosti-opavy-20211.html

Za Oblastní radu a Tým pracovníků OO Opava

Lenka Martínková