SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Podpora voliče v pobytové sociální službě 

Vážení přátelé,

zástupkyně veřejného ochránce práv zpracovala doporučení k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Je určeno především domovům pro osoby se zdravotním postižením, dalším poskytovatelům pobytových sociálních služeb, jejich zaměstnancům a veřejným i soukromým opatrovníkům. 

Věřím, že pro mnohé z vás může být toto doporučení inspirativní a užitečné.

 

Za OO Opava

Lenka Martínková

Textový dokument    doporuceni.pdf  (347.6 kB)