SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Spolupracujeme 

Informační rozcestníky

 

Odborné služby poskytují tato oddělení SONS ČR, z.s., 

https://www.sons.cz/sluzby

 • Střediska integračních aktivit
 • Metodické centrum sociálně-právního poradenství
 • Metodické centrum odstraňování bariér
 • Tyflokabinet Praha - metodické centrum elektronických kompenzačních pomůcek
 • Digitalizace a technická podpora (Knihovna digitálních dokumentů, Navigační centrum)
 • Středisko výcviku vodicích psů
 • Vydavatelské a informační služby
 • Tyflopomůcky - prodejny
 • Půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby s těžkým zrakovým postižením
 • Oddělení zahraničních styků a kultury

 

Pobytová rehabilitace a rekvalifikační kurzy pro dospělé

 • Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o. p. s., http://www.dedina.cz/

 

Pomoc rodinám se zrakově postiženým dítětem

 

Půjčování zvukových a digitalizovaných knih, knih v Braillově písmu a zvětšeném černotisku

 

Sdružování zrakově postižených, rekondiční pobyty a odborné služby

 

Služby pro dospělé hluchoslepé - rekondiční pobyty, rehabilitace, volnočasové aktivity

 

Spolupráce s lékaři a organizacemi

Elim Opava, o.p.s., http://elimopava.cz/

Slezská diakonie Krnov, http://www.slezskadiakonie.cz/

MUDr. Marcela Sobotková, http://www.sobotkovamarcela.cz/

MUDr. Oldřich Kramoliš, https://www.firmy.cz/detail/391896-mudr-oldrich-kramolis-opava-predmesti.html

MUDr. Jarmila Janovská, https://www.firmy.cz/detail/391895-mudr-jarmila-janovska-opava-predmesti.html

Škola pro zrakově postižené žáky a žáky s vadami řeči, http://www.zshavlickova.opava.cz/

Střední zdravotnická škola Opava, http://www.szsopava.cz/

Slezské gymnázium Opava, http://www.slezgymopava.cz/

Gymnázium Josefa Kainara Hlučín, http://ghlucin.cz/

Knihovna Petra Bezruče Opava, https://kpbo.cz/

 

Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami

 

Terénní a ambulantní sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých

 

Výuka práce na počítači, volnočasové aktivity, průvodcovská služba

 

Zařízení pro zrakově postižené s celoročním pobytem