SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Z PORTÁLU NRZP, ČR z.s.    

Zajímavou „Zprávu o výsledcích šetření o dopadech Koronaviru na osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a jejich pečující osoby v ČR“, uveřejnila na svém portále NRZP ČR. Nejspíše nereflektuje všechny skutečnosti vlivu pandemie COVID-19, ale je dobré ji porovnat s Vašimi zkušenostmi. 

Zdroj: https://nrzp.cz/aktuality/

Textový dokument    aip_dopady_situace_covid-19_na_zdravotne_postizene_zaverecna_zprava.pdf  (697 kB)