SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Z úřadu Ombudsmana 

Zástupkyně ombudsmana se zaměří na ochranu lidí s postižením před předsudečným násilím

Jakékoliv výroky o tom, že někteří lidé s postižením jsou pro společnost přítěží nebo jejich život není plnohodnotný, považujeme za nepřípustné.

Za poslední dobu se setkáváme s různými nenávistnými projevy, plynoucími z předsudků či mylných představ o lidech s postižením. Ať se jedná o sepisování petic proti zřizování služby chráněného bydlení, které jsou založené na zkreslených nebo přímo nepravdivých informacích o lidech s postižením, či nedávné zcela neakceptovatelné výroky na adresu dětí narozených předčasně či jejich rodičů. V rámci monitorování naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením se zástupkyně zaměří na to, zda jsou lidé s postižením v Česku před podobnými útoky adekvátně chráněni a zda státní orgány poskytují jejich obětem dostatečnou podporu.

S žádostí o to, aby tomuto problému byl věnován dostatečný prostor a aby se zintenzivnily aktivity vedoucí k nastavení zákonných pravidel stíhání předsudečného násilí a odpovídající pomoci jeho obětem, včetně obecného monitoringu naplňování zákona o obětech trestných činů v praxi, se zástupkyně ombudsmana obrátila na Ministerstvo spravedlnosti. Vedle toho se také hodlá zapojit do výzkumu mapujícího další aspekty předsudečného násilí na lidech s postižením, který bude navazovat na již zveřejněný výzkum organizace IN IUSTITIA.  Vzhledem k tomu, že se jedná o systémový problém, bude o něm rovněž informovat Výbor OSN pro práva lidí s postižením prostřednictvím tzv. alternativní zprávy o plnění Úmluvy o právech lidí s postižením.

 

Zdroj: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2020/