SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vybraných úřadech státní správy 

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením realizoval průzkum v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve státní správě. Cílem bylo zmapování zkušeností a zjištění aktuálního stavu v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v jednotlivých ministerstvech, jejich vybraných organizačních složkách a dalších ústředních orgánech státní správy.

Nalezení vhodného zaměstnání je pro osoby se zdravotním postižením mimořádně důležité. Pomáhá jim zajišťovat nejen potřebnou ekonomickou nezávislost, ale také udržet si duševní rovnováhu, získat pocit sebeuplatnění a společenské potřebnosti. To přispívá k jejich plnohodnotnému a rovnoprávnému postavení ve společnosti. 

V příloze naleznete podrobný výstup z průzkumu.

Zdroj:https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/aktuality/pruzkum-zamestnavani-osob-se-zdravotnim-postizenim-ve-vybranych-uradech-statni-spravy-v-roce-2019-182553/

 

Textový dokument    pruzkum-zamestnavani-ozp-ve-statni-sprave-2019.pdf  (3703.4 kB)